Aplikacje i systemy dedykowane

pytanieAplikacje dedykowane Czasami zachodzi potrzeba stworzenia systemu, który przez swoją złożoność nie może zostać oparty o rozwiązanie istniejące. System taki zazwyczaj trzeba zaprojektować i oprogramować od samego początku, lub w znacznym stopniu przerabiać istniejące rozwiązanie – które w tym wypadku służy jako baza. Projekty takie określamy mianem aplikacji dedykowanych.

Dynamiczny rozwój rynku internetowego oraz wymagania stawiane przed firmami chcącymi uzyskać wysoką pozycję oraz zdobyć przewagę konkurencyjną, skłaniają do podejmowania działań ściśle odpowiadających potrzebom Klientów. Konieczność tworzenia aplikacji dedykowanych wynika często z potrzeby posiadania przez klienta zintegrowanego systemu, który będzie w stanie wymieniać dane z innymi, już używanymi aplikacjami.

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom podejmujemy wyzwanie dostosowania naszej oferty do indywidualnych preferencji Klientów i ich zapotrzebowania na systemy wspomagające komunikację w biznesie oraz aplikacji ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Proces wdrażania aplikacji dedykowanych

Proces wdrażania aplikacji dedykowanych można podzielić na trzy główne etapy:

  • Analiza potrzeb – kluczowy etap przy tego typu realizacjach. Należyte rozpoznanie potrzeb, zebranie wszelkich funkcjonalności – wszystko to decyduje o jakości i sukcesie całego projektu. Z tego względu, najczęściej wysyłamy do klienta zespół składający się ze specjalistów, aby jak najlepiej poznać potrzeby klienta odnośnie systemu.
  • Projekt funkcjonalny systemu – zebrane informacje są następnie analizowane przez zespół wdrożeniowy i przenoszone na dokument zwany projektem funkcjonalnym. Dokument powstaje na bazie zebranych podczas analizy informacji, jednak przez cały czas w porozumieniu z klientem. Tak powstają funkcjonalności i ich szczegółowy opis, po akceptacji którego rozpoczyna się właściwa realizacja aplikacji.
  • Wdrożenie, testy, uruchomienie – projekt funkcjonalny jest wiążącym obydwie strony dokumentem zawierającym wszelkie funkcjonalności przewidziane w finalnym systemie. To właśnie na bazie tej specyfikacji powstaje projekt w wersji końcowej. Po zakończeniu głównej części wdrożeniowej następują testy systemu, w których udział bierze i klient, i wykonawca. W momencie akceptacji przez klienta następuje jej uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

przykladowe_wdrozenia