project_manager_ inthink

Każdy projekt jest nadzorowany przez project menagera